Kutatói ösztöndíjak

Horizont 2020: Marie Curie Sklodowska -cselekvések (MSCA)

Horizont 2020: Marie Curie Sklodowska -cselekvések (MSCA)

 

Célja az európai szellemi tőke optimális fejlesztése, jól képzett, dinamikus és kreatív kutatók képzése már a doktori és posztgraduális képzéseknél. Elő kívánja segíteni a holnap munkahelyein elvárt innovációs készségek elsajátítását. Feladatának tekinti a kutatói mobilitás javítását, cél, hogy 2030-ra a doktoranduszok 20%-a (jelenleg 7%) vegyen részt más tagállambeli képzésen.

Fő támogatási területek:

  • Új készségek - kiváló kutatói alapképzés (fiatal kutatók, doktorjelöltek)

  • Kiválóság - országok és ágazatok közti mobilitás (tapasztalt kutatók, karrier újraindítása)

  • Innováció - tudásbázisok aktív kölcsönhatása
    (határokon és ágazatokon átívelő, rövid távú csereprogramok)

További információ: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

 

A European Research Council ösztöndíjai

A European Research Council ösztöndíjai

 

Az Európai Kutatási Tanács célja az európai kutatás kiválóságának, dinamizmusának és kreativitásának megerősítése, a kutatói kiválóság támogatása, valamint rávilágítás arra, hogy a felfedező kutatás nem várt eredményekkel kecsegtet. Támogatja a kiemelkedő, kreatív egyéni kutatókat és kutatócsoportokat élenjáró (alap)kutatások végzésében, valamint az egyetemek, kutatóintézetek közötti verseny serkentését,. Kiemelt prioritása a kiváló pályakezdő kutatók támogatása. Alulról építkező program, tematikus prioritások nélkül. A támogatás alapvető kritériuma a kiválóság.

 

További információ: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council

 

Az Európai Bizottság Joint Research Centre (JRC) pályázatai

Az Európai Bizottság Joint Research Centre (JRC) pályázatai

 

A Joint Research Centre (JRC) az Európai Bizottság egyik igazgatósága, amely az EU tudományos és technológia politikai munkáját támogatja. A központ tudása a meghatározott célokra létrejött és alkalmazott kutatásokból ered, melyeket a 7 JRC intézet, valamint a több, mint 1000 köz- és 150 magán szervezet hálózatában végeztek EU tagállamokban és EU-ba belépni kívánó országokban.

További információ:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

logoen.jpg

Hírek

Euraxess Álláslehetőségek