A magyar EURAXESS hálózat tagjai

EURAXESS hálózat Magyarországon

!-- Közép-Magyarország -->Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Észak-Alföld Dél-Alföld

Közép-Magyarország
 
 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzetközi Kapcsolatok
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
www.bayzoltan.hu
 
Molnár Ádám
osztályvezető
telefon: +36-1/4630565
adam.molnar@bayzoltan.hu
 
 
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7. II./224.
http://mta.hu
 
Borvölgyi Katalin
EU szakreferens
telefon: +36 1 4116 100 (mellék: 869) vagy: +36 1 4116 242
fax: +36 1 4116 121
 
 
 
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
www.tka.hu
 
Jánosik Orsolya
K+F koordinátor
telefon: +36 1 237 1300
fax: +36 1 239 1329
orsolya.janosik@tpf.hu
 
 
Szent István Egyetem
Külkapcsolati Iroda
2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.
www.szie.hu
 
Kánai Csilla
ügyvivő szakértő
telefon: +36 28 522000/1014
fax: +36 28 410 804
Csilla.Kanai@fh.szie.hu
 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Rektori Hivatal
Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
www.elte.hu
 
Bélik Márton
osztályvezető
telefon: +36 1 411 65 00 (2155 mellék)
fax: +36 1 411 65 38
belik.marton@rekhtiv.elte.hu
 
 

Budapesti Corvinus Egyetem
Tudományos Rektorhelyettesi Iroda
1093 Budapest, Fővám tér 8.
www.uni-corvinus.hu

 
Dr. Palkovics László
tudományos rektorhelyettes
Pósvai Adrienn Éva
irodavezető
telefon: +36/1/4825262
tudorh@uni-corvinus.hu
 
 
Semmelweis Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Európai Program Iroda
1085 Budapest, Üllői út 26.
http://semmelweis-egyetem.hu/
 
F. Tóth Katalin
intézményi koordinátor
telefon: +36 1 459-1491
fax: +36 1 459-1588
ftoth.katalin@semmelweis-univ.hu
 
 
Óbudai Egyetem
Rektori Hivatal
1034 Budapest, Bécsi út 96/b. 
www.ptti.uni-obuda.hu
 
Dr. Bazsa Tamás
irodavezető
telefon: +36 1 666-5508
bazsa.tamas@rh.uni-obuda.hu
 
 

 
 
 
Észak-Alföld
 
 
Nyíregyházi Főiskola
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
www.nkkerasmus.nyf.hu
 
Máthé Katalin
irodavezető
telefon: +36 42 599 495
fax: +36 42 402 485
katalin.mathe@nyf.hu
 
 
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
www.unideb.hu
 
Gargya Katalin
telefon: +36 52 512-900
gargya.katalin@unideb.hu
 
 

 
 
 
Észak-Magyarország
 
 
Miskolci Egyetem
Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
3515 Miskolc-Egyetemváros
www.uni-miskolc.hu/public
 
 
Mádainé Erdősi Krisztina
nemzetközi koordinátor
telefon: +36 46 565111/1018
fax: +36 46 563423
rekmadai@uni-miskolc.hu
 
 

 
 
 
Dél-Alföld
 
 
Szegedi Tudományegyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
6720 Szeged, Dugonics Tér 13.
www2.u-szeged.hu/kulugy/
 
Balogné Molnár Gabriella
irodavezető
telefon: +36 62 420 895
fax: +36 62 546 371
gabriella.balog.molnar@rekt.szte.hu
 
 

 
 
 
Dél-Dunántúl
 
 
Pécsi Tudományegyetem
Kutatáshasznosítási és Technológia-Transzfer Központ
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
http://www.innovacio.pte.hu/
 
 
Varga Eszter
ügyvivő szakértő
Telefon: +36 72 501 500
eszter.varga2@pte.hu
 
 

 
 
Nyugat-Dunántúl
 

Széchenyi István Egyetem
Nemzetközi Projekt Központ
9026 Győr
Egyetem tér 1.
www.sze.hu
 

Mészáros Márta
nemzetközi referens
telefon: +36 96 503-418
fax: +36 96 629 263
mmzs@sze.hu

 

 

logoen.jpg

Hírek

Euraxess Álláslehetőségek